.  تـــصـــویــر فــاجـــعـــــه نگاهی به عکس های سباستیائو سالگادو Sebastiao Salgado *                                             عکس های زیادی از فجایع انسانی روزانه پیمانه ی تحمل بصری ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 16 بازدید
... می بینمش آنجا،               او،                 پدرم،      نشسته بر صندلی راحتی   با لیوان لب پُرچایی در دست و                                پاجامه ی آبیٍ تنهایی به پا   که به لبخنده ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 12 بازدید
بیچاره ملتی که نیاز به قهرمان دارد... به مناسبت آزادی رامین جهانبگلو     در نمایشنامه ی گالیله اثر بزرگ برشت؛ گالیله که ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 19 بازدید
بهمن 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 84
1 پست